Slika
Odvetnik Andrej Kozelj

Odvetnik in stečajni upravitelj Andrej Kozelj

Področja dela

Insolvenčno pravo
Insolvenčno pravo

Insolvenčno pravo je vodilno področje naše odvetniške pisarne. Odvetnik Andrej Kozelj je upravitelj v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije ter specialist za stečajno pravo in postopke prisilne poravnave ter likvidacije. Poleg vodenja stečajnih postopkov in drugih postopkov zaradi insolventnosti je strokovnjak za vodenje vseh postopkov, ki so v zvezi s stečajnim postopkom (pravdni postopki zaradi izpodbijanja dolžnikovih pravnih dejanj, prerekanja upnikovih terjatev, odškodninske odgovornosti članov poslovodstva).

gospodarsko in mednarodno pravo
Gospodarsko pravo in mednarodno pravo
 • Zastopanje v gospodarskih sporih
 • Zastopanje v postopkih prisilne poravnave, stečajnih postopkih in postopkih likvidacije
 • Statusno gospodarsko pravo in postopki ustanovitve družb
 • Sestava gospodarskih pogodb
 • Zastopanje tujih pravnih oseb
civilno pravo
Civilno pravo
 • Obligacijsko pravo
 • Zastopanje v pravdnih postopkih
 • Zastopanje v izvršilnih postopkih
 • Zastopanje v zemljiškoknjižnih zadevah
 • Sestava civilnopravnih pogodb
 • Stvarno pravo, nepremičninsko pravo
 • Zastopanje v nepravdnih in zapuščinskih postopkih
delovno pravo
Delovno pravo
 • Zastopanje delavcev in delodajalcev v postopkih pred delovnimi in socialnimi sodišči
 • Zastopanje delavcev in delodajalcev pred začetkom delovnopravnih sporov
ustavno pravo
Ustavno pravo
 • Ustavno pravo in postopki pred ustavnim sodiščem
Pokaži vse

O nas

Odvetnik Andrej Kozelj je v slovenskem pravnem prostoru eden prvih, ki je na podlagi strokovnega izpita za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije pridobil dovoljenje za vpis v imenik upraviteljev, in eden prvih stečajnih upraviteljev sploh. Kot stečajni upravitelj je uspešno vodil številne najbolj zahtevne in odmevne stečajne postopke v Republiki Sloveniji in kot odvetnik zastopal slovenske in tuje prepoznavne gospodarske družbe ter si v več kot tridesetletnem obdobju plodnega poklicnega delovanja pridobil status uglednega  odvetnika in specialista za insolvenčno pravo.

Odvetniška pisarna odvetnika Andreja Kozelja zaposluje poslovno sekretarko in sodeluje z več zunanjimi sodelavci, ki izvajajo računovodske, davčne  in administrativne storitve v stečajnih postopkih, v katerih je odvetnik imenovan za stečajnega upravitelja, opravljajo cenitvena poročila in urejajo določene zemljiškoknjižne zadeve.

Izkušnje in znanja

Odvetnik in stečajni upravitelj

Specialist za stečajno pravo, postopke zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije

 

 

30 let izkušenj

 

Slika
test

Izobrazba

 • Univ. dipl. pravnik, Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani
 • Pravniški državni izpit
 • Strokovni izpit za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije

Delovne izkušnje

 • Od 1991: odvetnik v odvetniški pisarni Odvetnik Andrej Kozelj in stečajni upravitelj, upravitelj v postopkih prisilne poravnave in likvidacije
 • Od 1983 do 1990: vodja pravne pisarne v ASTRA Zunanja trgovina d.o.o. Ljubljana

Članstvo v zbornicah

Slika
test
Slika
test

Kontakt

Odvetniška pisarna Andrej Kozelj

Hrvatski trg 3

1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 1 434 42 08

Faks: +386 1 431 40 62

Email: andrej@odvetnika-kozelj.si

              tajnistvo@odvetnika-kozelj.si

Slika
test