Slika
test

Odvetnica in stečajna upraviteljica

Nataša Kozelj

Področja dela

Insolvenčno pravi
Insolvenčno pravo

Insolvenčno pravo je vodilno področje naše odvetniške pisarne. Odvetnica Nataša Kozelj je upraviteljica v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije ter specialistka za stečajno pravo in postopke prisilne poravnave ter likvidacije. Poleg vodenja stečajnih postopkov in drugih postopkov zaradi insolventnosti je strokovnjakinja za vodenje vseh postopkov, ki so v zvezi s stečajnim postopkom (pravdni postopki zaradi izpodbijanja dolžnikovih pravnih dejanj, prerekanja upnikovih terjatev, odškodninske odgovornosti članov poslovodstva).

Gospodarsko pravo in mednarodno pravo
Gospodarsko pravo in mednarodno pravo
 • Zastopanje v gospodarskih sporih
 • Zastopanje v postopkih prisilne poravnave, stečajnih postopkih in postopkih likvidacije
 • Statusno gospodarsko pravo in postopki ustanovitve družb
 • Sestava gospodarskih pogodb
 • Zastopanje tujih pravnih oseb
Civilno pravo
Civilno pravo
 • Obligacijsko pravo
 • Zastopanje v pravdnih postopkih
 • Zastopanje v izvršilnih postopkih
 • Zastopanje v zemljiškoknjižnih zadevah
 • Sestava civilnopravnih pogodb
 • Stvarno pravo, nepremičninsko pravo
 • Zastopanje v nepravdnih in zapuščinskih postopkih
Delovno pravo
Delovno pravo
 • Zastopanje delavcev in delodajalcev v postopkih pred delovnimi in socialnimi sodišči
 • Zastopanje delavcev in delodajalcev pred začetkom delovnopravnih sporov
Ustavno pravo
Ustavno pravo
 • Ustavno pravo in postopki pred ustavnim sodiščem
Pokaži vse

O nas

Odvetnica Nataša Kozelj poklicno pot izkušene odvetnice na področju gospodarskega in civilnega prava - z zastopanjem številnih gospodarskih subjektov, tudi velikih družb -  po opravljenem strokovnem izpitu za pridobitev funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti nadaljuje tudi kot stečajna upraviteljica in upraviteljica v postopkih prisilne poravnave in prisilne likvidacije. Poleg strokovno dovršenih vlog, ki so slogovno in slovnično ustrezne, jo odlikuje aktivno znanje francoskega, angleškega, italijanskega, nemškega in španskega jezika.

Odvetniška pisarna odvetnice Nataše Kozelj zaposluje poslovno sekretarko in sodeluje z več zunanjimi sodelavci, ki izvajajo računovodske, davčne in administrativne storitve v stečajnih postopkih, v katerih je odvetnica imenovana za stečajno upraviteljico, opravljajo cenitvena poročila in urejajo določene zemljiškoknjižne zadeve.

Slika
Odvetnica Nataša Kozelj

Izkušnje in znanja

Odvetnica in stečajna upraviteljica

Specialistka za stečajno pravo, postopke zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije

 

Več kot 15 let izkušenj

IZOBRAZBA

 • Univ. dipl. pravnica, Pravna fakulteta, Univerza v Ljubljani
 • Pravniški državni izpit
 • Državni izpit iz javne uprave
 • Strokovni izpit za opravljanje funkcije upravitelja v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije

JEZIKI

 • Angleščina, nemščina, francoščina, španščina, italijanščina, hrvaščina, srbščina (aktivno znanje, s pridobljenimi mednarodnimi certifikati za angleški, nemški, francoski, italijanski in španski jezik)

DELOVNE IZKUŠNJE

 • Od 2018: odvetnica v odvetniški pisarni Odvetnica Nataša Kozelj in stečajna upraviteljica, upraviteljica v postopkih prisilne poravnave in likvidacije
 • 2008-2018: odvetnica v odvetniški pisarni Odvetnik Andrej Kozelj
 • 2007: notarska pripravnica v notarski pisarni notarke Majde Lokošek
 • 2003-2006: odvetniška pripravnica v odvetniški pisarni Odvetnik Andrej Kozelj

Članstvo v zbornicah

Slika
test
Slika
test

Kontakt

Odvetniška pisarna Nataša Kozelj

Hrvatski trg 3

1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: +386 1 434 42 08

Faks: +386 1 431 40 62

Email: natasa@odvetnika-kozelj.si

              tajnistvo@odvetnika-kozelj.si

Slika
test